Strona główna Aktualności Oferta Media o nas Kolory Kontakt

Oferta

www.shopdoctor.pl

Oferujemy szkolenia otwarte i zamknite. Kade z nich moemy dostosowa do Pastwa potrzeb, indywidualizujc program.

Oferta ta odwouje si do potrzeb zwizanych ze sprzeda i doradztwem. Stworzona jest specjalnie z myl o kadrze handlowej. Celem tych szkole jest nabycie umiejtnoci wykorzystywania wiedzy z zakresu: sprzeday, obsugi klienta, visual merchandisingu, psychologii koloru, powodujc zwikszenie sprzeday oraz popraw wizerunku firmy. S to praktyczne i nastawione na wyniki szkolenia prowadzone metodami warsztatowymi z aktywnym udziaem uczestników.

Zapraszamy do udziau w szkoleniach:

Visual Merchandising, czyli sekret tworzenia hipnotycznych wystaw – prowadzenie dr Marek Borowiski. Podczas tych warsztatów uczestnicy dowiedz si jak stworzy wystaw, która bdzie zachcaa klientów do wejcia do sklepów.

 

Jak cign klienta do sklepu ”  - prowadzenie dr Marek Borowiski

Szkolenie to prezentuje praktyczne i sprawdzone sposoby wpywania na klientów, tak, aby odwiedzali  sklepy.

 

„Sklep dobrym doradc klienta –jak uzyska przewag konkurencyjn na rynku” – prowadzenie dr Marek Borowiski. Szkolenie to uwiadamia, jak wana jest obsuga i fachowe doradztwo w sklepie oraz techniki wpywu na klienta, celem zwikszenia sprzeday.

 

„Sklep, który sprzedaje ” – po tych warsztatach uczestnicy nabior kompetencji w tworzeniu aranacji wasnych sklepów, tak, aby byy one przyjazne dla klienta i zwikszay sprzeda – prowadzenie dr Marek Borowiski

www.shopdoctor.pl

        

„Zasady projektowania skutecznej komunikacji POS dla sklepów i galerii handlowych” – prowadzenie dr Marek Borowiski. Szkolenie to powiecone jest skutecznej komunikacji i nawigacji w centrach handlowych. Jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy nimi zarzdzaj oraz dla tych którzy zajmuj si projektowaniem identyfikacji wizualnej i jej wykonaniem

 

Jak widzi klient na zakupach, czyli psychofizjologia widzenia i postrzegania sklepu oraz asortymentu przez klienta? – prowadzenie dr Marek Borowiski. Wykad ten bdzie pokazywa punkt widzenia klienta i jego sposób postrzegania powierzchni handlowej w kontekcie wasnych decyzji konsumenckich.

 

Psychologia koloru w reklamie – prowadzenie dr Marek Borowiski  

 Podczas tego wykadu uczestnicy zdobd nowe kompetencje dotyczce koloru i jego oddziaywania na odbiorc. Bdzie te mona pozna wiedz jak mózg klienta odbiera nasz ofert handlow

 

„Skuteczna komunikacja centrów i galerii handlowych” – prowadzenie dr Marek Borowiski. Szkolenie to powicone jest skutecznej komunikacji i nawigacji w centrach handlowych. Jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy nimi zarzdzaj oraz dla tych którzy zajmuj si projektowaniem identyfikacji wizualnej i jej wykonaniem

 

„Psychologia koloru w Internecie” – prowadzenie dr Marek Borowiski Podczas tego seminarium, bdzie mona zapozna si z tym jak mózg internauty odbiera stron internetow oraz jak wane jest oddziaywanie odpowiednich kolorów w komunikacji rónych produktów.

 

 „Psychologia koloru w komunikacji marketingowej”  – prowadzenie dr Marek Borowiski. Podczas tego seminarium, bdzie mona dowiedzie si  jak stosowa odpowiedni kolor do poszczególnych grup docelowych oraz jak go skutecznie wykorzysta budujc celowy przekaz marketingowy

 

Facebook i Youtube – szanse i moliwoci w promocji wasnej firmy,  czyli tajniki komunikacji marketingowej w Social Media – prowadzenie dr  Marek Borowiski

 „Profesjonalna rozmowa handlowa” – na tym szkoleniu bd poruszane zagadnienia zwizane z psychologi sprzeday i technikami wpywu na klienta  –prowadzenie dr Marek Borowiski

www.shopdoctor.pl

Marek Borowiski

tel.  + 48 509 03 03 36

e-mail:biuro@shopdoctor.pl

PLN Konto: 52 1020 3408 0000 4302 0019 4753

Euro Konto Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 53 1020 3408 0000 4402 0335 3588

www.shopdoctor.pl
93-487 ód ul. Beczkowa 26 lok.6

Kontakt

Kalendarz

Shop Doctor Logo23 - 03

SklepoweRewolucje.shop

Kontakt

dr Marek Borowiski

tel.  + 48 509 03 03 36
e-mail:biuro@shopdoctor.pl

PLN Konto: 52 1020 3408 0000 4302 0019 4753

Euro Konto Kod BIC (Swift):

BPKOPLPW 53 1020 3408 0000 4402 0335 3588

www.shopdoctor.pl
93-487 ód ul. Beczkowa 26 lok.6

Copyright © 2017 Psychologia koloru - Wszelkie prawa zastrzeone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.psychologiakoloru.pl/oferta/