Strona główna Aktualności Oferta Media o nas Kolory Kontakt

Visual Merchandising

Szkolenie

"Visual merchandising w sklepie dekoracyjnym"

Czy chcesz dowiedzie si:

 - jak uoy akcesoria dekoracyjne w sklepie, aby si sprzedaway ?

 - jak owietli produkty w salonie, aby si sprzedaway ?

 - jak zastosowa komunikacj w sklepie dekoracyjnym, aby klienci obejrzeli wszystkie produkty ?

 Jeli tak, to szkolenie „Visual Merchandising w sklepie dekoracyjnym”

jest wanie dla Ciebie! - Zamów dla Twojego sklepu

 Cel szkolenia - zdobycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie:

• Visual Merchandisingu;

• aranacji przestrzeni wystawienniczej’

• tworzenia odpowiedniego nastroju ekspozycji;

• wykorzystywania elementów aranacji w sposób przekonywujcy klienta do zakupu.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

• Wacicieli sklepów dekoracyjnych;

• Kadry zarzdzajcej;

• Handlowców;

• Sprzedawców;

• Osób odpowiedzialnych za aranacje i komunikacj sklepu.

Podczas tego szkolenia zostan uyte specjalne techniki, dziki którym bdziecie mogli zwikszy sprzeda.

Badania wskazuj, e personel szkolony w ten wanie sposób osiga znacznie lepsze efekty, ni szkolony

tradycyjnymi technikami.

dr Marek Borowiski merchandising

Dr Marek Borowiski (Shop Doctor) jest specjalist od marketingu i Visual Merchandisingu. Konsultant, doradca i szkoleniowiec wielu firm. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny. Szczególnym uznaniem ciesz si audyty sklepów i centrów handlowych, które przeprowadza poprawiajc ich funkcjonowanie, sprzeda i komunikacj marketingow. Dr Marek Borowiski rozumie i zna specyfik punktu sprzeday, parzc na niego oczami klientów. Jest sdzi midzynarodowym w konkursach na najlepsze sklepy w Polsce i za granic. Specjalizuje si w psychofizjologii widzenia, czyli uwiadamia wacicielom jak mózg klienta patrzy i odbiera ich sklep, firm czy te produkt. Z olbrzymi pasj bada wszelkie zagadnienia zwizane z psychologi koloru i jego oddziaywaniem na konsumentów rónych w miejscach sprzeday. Swoj wiedz dzieli si podczas wielu kongresów marketingowych i sprzedaowych. Dr Marek Borowiski jest gociem wielu programów telewizyjnych i radiowych midzy innymi: TV24, DZIE DOBRY TVN, PYTANIE NA NIADANIE TVP, RADIOWA TRÓJKA i wielu innych. Na co dzie prowadzi swój autorski program Shop Doctor na kanale Youtube.

 Zagadnienia, które bd wiczone podczas szkolenia:

1. Wprowadzenie do Visual Merchandisingu w sklepie dekoracyjnym

2. Wyjanienie zachowa konsumenckich w sklepie dekoracyjnym

3. Praktyczne techniki i sposoby ekspozycji produktów w regale sklepowym

4. Praktyczne sposoby owietlania produktów w sklepie dekoracyjnym

5. Praktyczne sposoby aranacji sklepów dekoracyjnych

6. Zasada organizacji ekspozycji promocyjnych w sklepie dekoracyjnym

7. Aranacja witryn i okien wystawowych w sklepie dekoracyjnym

8. Jak przeprowadzi klienta przez sklep, aby zobaczy wszystkie wystawione produkty

9. Funkcja i rola komunikacji POS w sklepie dekoracyjnym

10. Praktyczne sposoby rozmieszczanie komunikacji POS w sklepie dekoracyjnym

11. Praktyczne sposoby owietlania komunikacji w sklepie dekoracyjnym

12. Podsumowanie i wnioski

Zadzwo, napisz i zamów szkolenie: "Visual Merchandising w sklepie dekoracyjnym"

dr Marek Borowiski

tel. 509 03 03 36

Zobacz nowe szkolenia - link poniej

www.shopdoctor.pl

"Wol sklepy, które sprzedaj, a nie te które s adne"

dr Marek Borowiski

  1. Czy chcesz zwikszy sprzeda swoich produktów ?
  2. Czy chcesz pozna jak Twój sklep widz Klienci ?
  3. Czy chcesz zwikszy liczb Klientów odwiedzajcych Twój sklep ?

Jeli tak, to proponuj Ci Profesjonalny Audyt Twojego sklepu !!!

zobacz: AUDYT TWOJEGO SKLEPU

Kontakt

Kalendarz

Shop Doctor Logo23 - 03

SklepoweRewolucje.shop

Kontakt

dr Marek Borowiski

tel.  + 48 509 03 03 36
e-mail:biuro@shopdoctor.pl

PLN Konto: 52 1020 3408 0000 4302 0019 4753

Euro Konto Kod BIC (Swift):

BPKOPLPW 53 1020 3408 0000 4402 0335 3588

www.shopdoctor.pl
93-487 ód ul. Beczkowa 26 lok.6

Copyright © 2017 Psychologia koloru - Wszelkie prawa zastrzeone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.psychologiakoloru.pl/visual-merchandising/